Toz Toplama Ünitesi

Toz Toplama Ünitesi

Toz toplama sistemi endüstride çalışma ortamlarında hava kalitesini arttırmak için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

Toz Toplama Sistemleri optimum çalışma ortamının oluşturulmasında ve toza bağlı makine arızaları ile çalışmadan rahatsızlıklarının önüne geçmek adına olmaz ise olmaz birer unsurdur.

Toz toplama üniteleri ve toz toplama filtreleri ve di­ğer elemanları ile bir bütün olarak çalışırlar.

Sa­ğlıklı bir çalışma veriminin elde edilmesi işletme veriminin maksimize edilmesi adına havalandırma sistemlerinde birinci teknik ekipmanlar olarak kullanılır.